menus

Menú para os mediodias laborables de martes a venres.
15 euros. (inclue copa de viño recomendado ou similar, cervexa, refresco ou auga)
Menú completo por persoa.
Os domingos de noite e luns todo o día pechamos por descanso.
Tamen temos menús concertados para grupos, para máis información chámanos ó 981 351 485.